A Juror Explains Why a CIA Hacker Was Convicted

0
14
A Juror Explains Why a CIA Hacker Was Convicted

VIEW# VIEW#[ VIEW#a VIEW#d VIEW#_ VIEW#1 VIEW#] VIEW#
VIEW#
VIEW#< VIEW#b VIEW#r VIEW#> VIEW#< VIEW#p VIEW# VIEW#c VIEW#l VIEW#a VIEW#s VIEW#s VIEW#= VIEW#" VIEW#h VIEW#a VIEW#s VIEW#- VIEW#d VIEW#r VIEW#o VIEW#p VIEW#c VIEW#a VIEW#p VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#s VIEW#- VIEW#d VIEW#r VIEW#o VIEW#p VIEW#c VIEW#a VIEW#p VIEW#_ VIEW#_ VIEW#l VIEW#e VIEW#a VIEW#d VIEW#- VIEW#s VIEW#t VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW#a VIEW#r VIEW#d VIEW#- VIEW#h VIEW#e VIEW#a VIEW#d VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW#" VIEW#> VIEW#O VIEW#n VIEW# VIEW#J VIEW#u VIEW#l VIEW#y VIEW# VIEW#1 VIEW#3 VIEW#t VIEW#h VIEW#, VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#r VIEW#y VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#t VIEW#w VIEW#e VIEW#l VIEW#v VIEW#e VIEW# VIEW#N VIEW#e VIEW#w VIEW# VIEW#Y VIEW#o VIEW#r VIEW#k VIEW#e VIEW#r VIEW#s VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#t VIEW#u VIEW#r VIEW#n VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW#d VIEW#i VIEW#c VIEW#t VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#r VIEW#i VIEW#a VIEW#l VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#J VIEW#o VIEW#s VIEW#h VIEW#u VIEW#a VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW#, VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#C VIEW#I VIEW#A VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#c VIEW#k VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#a VIEW#c VIEW#c VIEW#u VIEW#s VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#e VIEW#n VIEW#g VIEW#i VIEW#n VIEW#e VIEW#e VIEW#r VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#l VIEW#a VIEW#r VIEW#g VIEW#e VIEW#s VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#f VIEW#t VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#c VIEW#l VIEW#a VIEW#s VIEW#s VIEW#i VIEW#f VIEW#i VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW#f VIEW#o VIEW#r VIEW#m VIEW#a VIEW#t VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#a VIEW#g VIEW#e VIEW#n VIEW#c VIEW#y VIEW#’ VIEW#s VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW#t VIEW#o VIEW#r VIEW#y VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#T VIEW#h VIEW#e VIEW#y VIEW# VIEW#f VIEW#o VIEW#u VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#m VIEW# VIEW#g VIEW#u VIEW#i VIEW#l VIEW#t VIEW#y VIEW# VIEW#o VIEW#n VIEW# VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW# VIEW#n VIEW#i VIEW#n VIEW#e VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#u VIEW#n VIEW#t VIEW#s VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#D VIEW#a VIEW#m VIEW#i VIEW#a VIEW#n VIEW# VIEW#W VIEW#i VIEW#l VIEW#l VIEW#i VIEW#a VIEW#m VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#U VIEW#S VIEW# VIEW#A VIEW#t VIEW#t VIEW#o VIEW#r VIEW#n VIEW#e VIEW#y VIEW# VIEW#f VIEW#o VIEW#r VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#S VIEW#o VIEW#u VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#r VIEW#n VIEW# VIEW#D VIEW#i VIEW#s VIEW#t VIEW#r VIEW#i VIEW#c VIEW#t VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#N VIEW#e VIEW#w VIEW# VIEW#Y VIEW#o VIEW#r VIEW#k VIEW#, VIEW# VIEW#w VIEW#h VIEW#o VIEW# VIEW#o VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW#s VIEW#a VIEW#w VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#c VIEW#a VIEW#s VIEW#e VIEW#, VIEW# VIEW#d VIEW#e VIEW#s VIEW#c VIEW#r VIEW#i VIEW#b VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW#’ VIEW#s VIEW# VIEW#c VIEW#r VIEW#i VIEW#m VIEW#e VIEW# VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#“ VIEW#o VIEW#n VIEW#e VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#m VIEW#o VIEW#s VIEW#t VIEW# VIEW#b VIEW#r VIEW#a VIEW#z VIEW#e VIEW#n VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#d VIEW#a VIEW#m VIEW#a VIEW#g VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#a VIEW#c VIEW#t VIEW#s VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#e VIEW#s VIEW#p VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW#a VIEW#g VIEW#e VIEW#” VIEW# VIEW#e VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#m VIEW#m VIEW#i VIEW#t VIEW#t VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#A VIEW#m VIEW#e VIEW#r VIEW#i VIEW#c VIEW#a VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#T VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW#’ VIEW#s VIEW# VIEW#s VIEW#e VIEW#c VIEW#o VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#r VIEW#i VIEW#a VIEW#l VIEW# VIEW#o VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#s VIEW#e VIEW# VIEW#c VIEW#h VIEW#a VIEW#r VIEW#g VIEW#e VIEW#s VIEW#; VIEW# VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#M VIEW#a VIEW#r VIEW#c VIEW#h VIEW#, VIEW# VIEW#2 VIEW#0 VIEW#2 VIEW#0 VIEW#, VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#r VIEW#y VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#d VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#m VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#d VIEW#e VIEW#a VIEW#d VIEW#l VIEW#o VIEW#c VIEW#k VIEW# VIEW#o VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#m VIEW#o VIEW#s VIEW#t VIEW# VIEW#s VIEW#i VIEW#g VIEW#n VIEW#i VIEW#f VIEW#i VIEW#c VIEW#a VIEW#n VIEW#t VIEW# VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW#e VIEW#g VIEW#a VIEW#t VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW#g VIEW#a VIEW#i VIEW#n VIEW#s VIEW#t VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#m VIEW#, VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#d VIEW#g VIEW#e VIEW# VIEW#d VIEW#e VIEW#c VIEW#l VIEW#a VIEW#r VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#m VIEW#i VIEW#s VIEW#t VIEW#r VIEW#i VIEW#a VIEW#l VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#( VIEW#I VIEW# VIEW#w VIEW#r VIEW#o VIEW#t VIEW#e VIEW# VIEW#a VIEW#b VIEW#o VIEW#u VIEW#t VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW#, VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#v VIEW#e VIEW#l VIEW#a VIEW#t VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW#s VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#e VIEW#a VIEW#r VIEW#l VIEW#i VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#c VIEW#a VIEW#s VIEW#e VIEW#, VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#m VIEW#a VIEW#g VIEW#a VIEW#z VIEW#i VIEW#n VIEW#e VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#J VIEW#u VIEW#n VIEW#e VIEW#. VIEW#) VIEW# VIEW#B VIEW#u VIEW#t VIEW# VIEW#m VIEW#e VIEW#m VIEW#b VIEW#e VIEW#r VIEW#s VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#n VIEW#e VIEW#w VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#r VIEW#y VIEW#, VIEW# VIEW#w VIEW#h VIEW#i VIEW#c VIEW#h VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#e VIEW#m VIEW#p VIEW#a VIEW#n VIEW#e VIEW#l VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#e VIEW#a VIEW#r VIEW#l VIEW#i VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#s VIEW#u VIEW#m VIEW#m VIEW#e VIEW#r VIEW#, VIEW# VIEW#w VIEW#e VIEW#r VIEW#e VIEW# VIEW#n VIEW#o VIEW#t VIEW# VIEW#a VIEW#w VIEW#a VIEW#r VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#d VIEW# VIEW#b VIEW#e VIEW#e VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#r VIEW#i VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#b VIEW#e VIEW#f VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#d VIEW#g VIEW#e VIEW# VIEW#n VIEW#o VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#4 VIEW#, VIEW# VIEW#J VIEW#u VIEW#a VIEW#n VIEW# VIEW#F VIEW#l VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW#l VIEW#d VIEW# VIEW#m VIEW#e VIEW# VIEW#a VIEW#b VIEW#o VIEW#u VIEW#t VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#f VIEW#f VIEW#e VIEW#e VIEW# VIEW#l VIEW#a VIEW#s VIEW#t VIEW# VIEW#w VIEW#e VIEW#e VIEW#k VIEW#, VIEW# VIEW#” VIEW#W VIEW#e VIEW# VIEW#k VIEW#n VIEW#e VIEW#w VIEW# VIEW#n VIEW#o VIEW#t VIEW#h VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW#. VIEW#” VIEW# VIEW# VIEW#T VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#r VIEW#o VIEW#r VIEW#s VIEW# VIEW#s VIEW#c VIEW#r VIEW#u VIEW#p VIEW#u VIEW#l VIEW#o VIEW#u VIEW#s VIEW#l VIEW#y VIEW# VIEW#o VIEW#b VIEW#e VIEW#y VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW#s VIEW#t VIEW#r VIEW#u VIEW#c VIEW#t VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW#s VIEW# VIEW#n VIEW#o VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#n VIEW#s VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#y VIEW# VIEW#m VIEW#e VIEW#d VIEW#i VIEW#a VIEW# VIEW#a VIEW#c VIEW#c VIEW#o VIEW#u VIEW#n VIEW#t VIEW#s VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#c VIEW#a VIEW#s VIEW#e VIEW#, VIEW# VIEW#F VIEW#l VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#e VIEW#x VIEW#p VIEW#l VIEW#a VIEW#i VIEW#n VIEW#e VIEW#d VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#” VIEW#I VIEW#’ VIEW#v VIEW#e VIEW# VIEW#b VIEW#e VIEW#e VIEW#n VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#c VIEW#i VIEW#t VIEW#y VIEW# VIEW#f VIEW#o VIEW#r VIEW#t VIEW#y VIEW#- VIEW#s VIEW#e VIEW#v VIEW#e VIEW#n VIEW# VIEW#y VIEW#e VIEW#a VIEW#r VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#I VIEW#’ VIEW#v VIEW#e VIEW# VIEW#b VIEW#e VIEW#e VIEW#n VIEW# VIEW#c VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#r VIEW#y VIEW# VIEW#d VIEW#u VIEW#t VIEW#y VIEW# VIEW#t VIEW#w VIEW#i VIEW#c VIEW#e VIEW#, VIEW#” VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#s VIEW#a VIEW#i VIEW#d VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#H VIEW#e VIEW# VIEW#f VIEW#e VIEW#e VIEW#l VIEW#s VIEW# VIEW#g VIEW#o VIEW#o VIEW#d VIEW# VIEW#a VIEW#b VIEW#o VIEW#u VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW#d VIEW#i VIEW#c VIEW#t VIEW#: VIEW# VIEW#” VIEW#T VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#s VIEW#y VIEW#s VIEW#t VIEW#e VIEW#m VIEW# VIEW#w VIEW#o VIEW#r VIEW#k VIEW#e VIEW#d VIEW#. VIEW#” VIEW#< VIEW#/ VIEW#p VIEW#> VIEW#< VIEW#p VIEW# VIEW#c VIEW#l VIEW#a VIEW#s VIEW#s VIEW#= VIEW#" VIEW#p VIEW#a VIEW#y VIEW#w VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW#" VIEW#> VIEW#F VIEW#l VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW#t VIEW#e VIEW#n VIEW#s VIEW#e VIEW# VIEW#e VIEW#y VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#g VIEW#e VIEW#n VIEW#t VIEW#l VIEW#e VIEW# VIEW#s VIEW#m VIEW#i VIEW#l VIEW#e VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#H VIEW#e VIEW# VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#t VIEW#i VIEW#r VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#a VIEW#s VIEW#s VIEW#i VIEW#s VIEW#t VIEW#a VIEW#n VIEW#t VIEW# VIEW#p VIEW#r VIEW#i VIEW#n VIEW#c VIEW#i VIEW#p VIEW#a VIEW#l VIEW# VIEW#w VIEW#h VIEW#o VIEW# VIEW#s VIEW#p VIEW#e VIEW#n VIEW#t VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#c VIEW#a VIEW#r VIEW#e VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#w VIEW#o VIEW#r VIEW#k VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#p VIEW#u VIEW#b VIEW#l VIEW#i VIEW#c VIEW#- VIEW#s VIEW#c VIEW#h VIEW#o VIEW#o VIEW#l VIEW# VIEW#s VIEW#y VIEW#s VIEW#t VIEW#e VIEW#m VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#B VIEW#r VIEW#o VIEW#n VIEW#x VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#T VIEW#e VIEW#s VIEW#t VIEW#i VIEW#m VIEW#o VIEW#n VIEW#y VIEW# VIEW#a VIEW#b VIEW#o VIEW#u VIEW#t VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW#’ VIEW#s VIEW# VIEW#w VIEW#o VIEW#r VIEW#k VIEW#p VIEW#l VIEW#a VIEW#c VIEW#e VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#t VIEW#i VIEW#c VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#C VIEW#I VIEW#A VIEW# VIEW#g VIEW#a VIEW#v VIEW#e VIEW# VIEW#F VIEW#l VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#o VIEW#c VIEW#c VIEW#a VIEW#s VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW#a VIEW#l VIEW# VIEW#f VIEW#l VIEW#a VIEW#s VIEW#h VIEW#b VIEW#a VIEW#c VIEW#k VIEW#s VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#y VIEW#e VIEW#a VIEW#r VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW# VIEW#e VIEW#d VIEW#u VIEW#c VIEW#a VIEW#t VIEW#o VIEW#r VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#” VIEW#I VIEW# VIEW#u VIEW#s VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#n VIEW#d VIEW#u VIEW#c VIEW#t VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#n VIEW#f VIEW#l VIEW#i VIEW#c VIEW#t VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW#o VIEW#l VIEW#u VIEW#t VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW# VIEW#w VIEW#i VIEW#t VIEW#h VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#i VIEW#r VIEW#d VIEW# VIEW#g VIEW#r VIEW#a VIEW#d VIEW#e VIEW#r VIEW#s VIEW#, VIEW#” VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#c VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW#e VIEW#d VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#“ VIEW# VIEW#’ VIEW#W VIEW#e VIEW#’ VIEW#r VIEW#e VIEW# VIEW#g VIEW#o VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#m VIEW#o VIEW#v VIEW#e VIEW# VIEW#y VIEW#o VIEW#u VIEW#r VIEW# VIEW#d VIEW#e VIEW#s VIEW#k VIEW#s VIEW#. VIEW#’ VIEW# VIEW# VIEW#’ VIEW#O VIEW#K VIEW#, VIEW# VIEW#y VIEW#o VIEW#u VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#u VIEW#l VIEW#d VIEW#n VIEW#’ VIEW#t VIEW# VIEW#l VIEW#e VIEW#t VIEW# VIEW#i VIEW#t VIEW# VIEW#g VIEW#o VIEW#, VIEW# VIEW#s VIEW#o VIEW# VIEW#w VIEW#e VIEW#’ VIEW#r VIEW#e VIEW# VIEW#g VIEW#o VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#m VIEW#o VIEW#v VIEW#e VIEW# VIEW#y VIEW#o VIEW#u VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#d VIEW#i VIEW#f VIEW#f VIEW#e VIEW#r VIEW#e VIEW#n VIEW#t VIEW# VIEW#c VIEW#l VIEW#a VIEW#s VIEW#s VIEW#r VIEW#o VIEW#o VIEW#m VIEW#. VIEW#’ VIEW# VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#u VIEW#l VIEW#d VIEW#n VIEW#’ VIEW#t VIEW# VIEW#d VIEW#r VIEW#o VIEW#p VIEW# VIEW#i VIEW#t VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#H VIEW#e VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#u VIEW#l VIEW#d VIEW#n VIEW#’ VIEW#t VIEW# VIEW#l VIEW#e VIEW#a VIEW#v VIEW#e VIEW# VIEW#i VIEW#t VIEW# VIEW#a VIEW#l VIEW#o VIEW#n VIEW#e VIEW#. VIEW#” VIEW# VIEW# VIEW#F VIEW#l VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#s VIEW#a VIEW#i VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW# VIEW#s VIEW#e VIEW#e VIEW#m VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#n VIEW#o VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#v VIEW#e VIEW# VIEW#e VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#l VIEW#e VIEW#a VIEW#r VIEW#n VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#“ VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#o VIEW#s VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW#s VIEW# VIEW#y VIEW#o VIEW#u VIEW# VIEW#l VIEW#e VIEW#a VIEW#r VIEW#n VIEW# VIEW#w VIEW#h VIEW#e VIEW#n VIEW# VIEW#y VIEW#o VIEW#u VIEW#’ VIEW#r VIEW#e VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#k VIEW#i VIEW#d VIEW#. VIEW#” VIEW#< VIEW#/ VIEW#p VIEW#> VIEW#< VIEW#p VIEW# VIEW#c VIEW#l VIEW#a VIEW#s VIEW#s VIEW#= VIEW#" VIEW#p VIEW#a VIEW#y VIEW#w VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW#" VIEW#> VIEW#T VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#g VIEW#o VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW#n VIEW#m VIEW#e VIEW#n VIEW#t VIEW#’ VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW#r VIEW#g VIEW#u VIEW#m VIEW#e VIEW#n VIEW#t VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW# VIEW#( VIEW#w VIEW#h VIEW#o VIEW#s VIEW#e VIEW# VIEW#p VIEW#e VIEW#n VIEW#c VIEW#h VIEW#a VIEW#n VIEW#t VIEW# VIEW#f VIEW#o VIEW#r VIEW# VIEW#d VIEW#i VIEW#s VIEW#p VIEW#r VIEW#o VIEW#p VIEW#o VIEW#r VIEW#t VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW#a VIEW#t VIEW#e VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#t VIEW#a VIEW#l VIEW#i VIEW#a VIEW#t VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#d VIEW# VIEW#e VIEW#a VIEW#r VIEW#n VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#m VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW#f VIEW#i VIEW#c VIEW#e VIEW# VIEW#n VIEW#i VIEW#c VIEW#k VIEW#n VIEW#a VIEW#m VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#N VIEW#u VIEW#c VIEW#l VIEW#e VIEW#a VIEW#r VIEW# VIEW#O VIEW#p VIEW#t VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW#) VIEW# VIEW#s VIEW#t VIEW#o VIEW#l VIEW#e VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#h VIEW#u VIEW#g VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#r VIEW#o VIEW#v VIEW#e VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#s VIEW#e VIEW#n VIEW#s VIEW#i VIEW#t VIEW#i VIEW#v VIEW#e VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#c VIEW#k VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW#o VIEW#l VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#d VIEW#i VIEW#s VIEW#c VIEW#l VIEW#o VIEW#s VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#m VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#W VIEW#i VIEW#k VIEW#i VIEW#L VIEW#e VIEW#a VIEW#k VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#n VIEW#o VIEW#t VIEW# VIEW#b VIEW#e VIEW#c VIEW#a VIEW#u VIEW#s VIEW#e VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#c VIEW#r VIEW#i VIEW#t VIEW#i VIEW#c VIEW#a VIEW#l VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#U VIEW#S VIEW# VIEW#p VIEW#o VIEW#l VIEW#i VIEW#c VIEW#y VIEW# VIEW#b VIEW#u VIEW#t VIEW# VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW# VIEW#a VIEW#c VIEW#t VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#v VIEW#e VIEW#n VIEW#g VIEW#e VIEW# VIEW#a VIEW#g VIEW#a VIEW#i VIEW#n VIEW#s VIEW#t VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#l VIEW#l VIEW#e VIEW#a VIEW#g VIEW#u VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#s VIEW#u VIEW#p VIEW#e VIEW#r VIEW#i VIEW#o VIEW#r VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#w VIEW#h VIEW#o VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#d VIEW# VIEW#c VIEW#r VIEW#i VIEW#t VIEW#i VIEW#c VIEW#i VIEW#z VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#m VIEW# VIEW#f VIEW#o VIEW#r VIEW# VIEW#b VIEW#e VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW#c VIEW#e VIEW#s VIEW#s VIEW#a VIEW#n VIEW#t VIEW#l VIEW#y VIEW# VIEW#o VIEW#b VIEW#s VIEW#t VIEW#r VIEW#e VIEW#p VIEW#e VIEW#r VIEW#o VIEW#u VIEW#s VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#T VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#r VIEW#y VIEW# VIEW#f VIEW#o VIEW#u VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#p VIEW#r VIEW#o VIEW#s VIEW#e VIEW#c VIEW#u VIEW#t VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW#’ VIEW#s VIEW# VIEW#c VIEW#l VIEW#a VIEW#i VIEW#m VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW#b VIEW#o VIEW#u VIEW#t VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW#’ VIEW#s VIEW# VIEW#m VIEW#o VIEW#t VIEW#i VIEW#v VIEW#e VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#n VIEW#v VIEW#i VIEW#n VIEW#c VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW#, VIEW# VIEW#F VIEW#l VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#s VIEW#a VIEW#i VIEW#d VIEW#. VIEW#< VIEW#/ VIEW#p VIEW#> VIEW#< VIEW#p VIEW# VIEW#c VIEW#l VIEW#a VIEW#s VIEW#s VIEW#= VIEW#" VIEW#p VIEW#a VIEW#y VIEW#w VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW#" VIEW#> VIEW#W VIEW#h VIEW#e VIEW#n VIEW# VIEW#I VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#w VIEW#r VIEW#i VIEW#t VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#m VIEW#y VIEW# VIEW#a VIEW#r VIEW#t VIEW#i VIEW#c VIEW#l VIEW#e VIEW# VIEW#o VIEW#n VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW#, VIEW# VIEW#I VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#v VIEW#i VIEW#e VIEW#w VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#f VIEW#u VIEW#l VIEW#l VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#c VIEW#o VIEW#r VIEW#d VIEW# VIEW#f VIEW#r VIEW#o VIEW#m VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#f VIEW#i VIEW#r VIEW#s VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#r VIEW#i VIEW#a VIEW#l VIEW#, VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#q VIEW#u VIEW#i VIEW#t VIEW#e VIEW# VIEW#s VIEW#u VIEW#r VIEW#p VIEW#r VIEW#i VIEW#s VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#r VIEW#y VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#d VIEW# VIEW#f VIEW#a VIEW#i VIEW#l VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#n VIEW#v VIEW#i VIEW#c VIEW#t VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#m VIEW#, VIEW# VIEW#b VIEW#e VIEW#c VIEW#a VIEW#u VIEW#s VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#e VIEW#v VIEW#i VIEW#d VIEW#e VIEW#n VIEW#c VIEW#e VIEW# VIEW#a VIEW#g VIEW#a VIEW#i VIEW#n VIEW#s VIEW#t VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#m VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#d VIEW# VIEW#s VIEW#e VIEW#e VIEW#m VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#o VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW#w VIEW#h VIEW#e VIEW#l VIEW#m VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#u VIEW#n VIEW#a VIEW#m VIEW#b VIEW#i VIEW#g VIEW#u VIEW#o VIEW#u VIEW#s VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#T VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#h VIEW#u VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#r VIEW#y VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW#i VIEW#t VIEW#i VIEW#a VIEW#l VIEW# VIEW#c VIEW#a VIEW#s VIEW#e VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#c VIEW#r VIEW#e VIEW#d VIEW#i VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW#y VIEW# VIEW#c VIEW#a VIEW#p VIEW#a VIEW#b VIEW#l VIEW#e VIEW# VIEW#l VIEW#e VIEW#g VIEW#a VIEW#l VIEW# VIEW#t VIEW#e VIEW#a VIEW#m VIEW#, VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#p VIEW#a VIEW#r VIEW#t VIEW#i VIEW#c VIEW#u VIEW#l VIEW#a VIEW#r VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#f VIEW#e VIEW#d VIEW#e VIEW#r VIEW#a VIEW#l VIEW# VIEW#p VIEW#u VIEW#b VIEW#l VIEW#i VIEW#c VIEW# VIEW#d VIEW#e VIEW#f VIEW#e VIEW#n VIEW#d VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#S VIEW#a VIEW#b VIEW#r VIEW#i VIEW#n VIEW#a VIEW# VIEW#S VIEW#h VIEW#r VIEW#o VIEW#f VIEW#f VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#B VIEW#e VIEW#f VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#t VIEW#r VIEW#i VIEW#a VIEW#l VIEW#, VIEW# VIEW#h VIEW#o VIEW#w VIEW#e VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW#, VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW# VIEW#m VIEW#a VIEW#d VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#b VIEW#o VIEW#l VIEW#d VIEW# VIEW#d VIEW#e VIEW#c VIEW#i VIEW#s VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#d VIEW#i VIEW#s VIEW#m VIEW#i VIEW#s VIEW#s VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#l VIEW#e VIEW#g VIEW#a VIEW#l VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#u VIEW#n VIEW#s VIEW#e VIEW#l VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#p VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW#e VIEW#n VIEW#t VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#m VIEW#s VIEW#e VIEW#l VIEW#f VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#A VIEW#t VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#g VIEW#l VIEW#a VIEW#n VIEW#c VIEW#e VIEW#, VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#s VIEW#e VIEW#e VIEW#m VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#l VIEW#i VIEW#k VIEW#e VIEW# VIEW#l VIEW#u VIEW#n VIEW#a VIEW#c VIEW#y VIEW#: VIEW# VIEW#i VIEW#t VIEW# VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#d VIEW#i VIEW#f VIEW#f VIEW#i VIEW#c VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW# VIEW#e VIEW#v VIEW#e VIEW#n VIEW# VIEW#f VIEW#o VIEW#r VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#t VIEW#e VIEW#a VIEW#m VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#s VIEW#e VIEW#a VIEW#s VIEW#o VIEW#n VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#l VIEW#a VIEW#w VIEW#y VIEW#e VIEW#r VIEW#s VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#t VIEW#r VIEW#y VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#m VIEW#p VIEW#l VIEW#e VIEW#x VIEW# VIEW#f VIEW#e VIEW#d VIEW#e VIEW#r VIEW#a VIEW#l VIEW# VIEW#c VIEW#r VIEW#i VIEW#m VIEW#i VIEW#n VIEW#a VIEW#l VIEW# VIEW#c VIEW#a VIEW#s VIEW#e VIEW#, VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW#s VIEW#t VIEW#a VIEW#n VIEW#c VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#s VIEW#e VIEW#c VIEW#r VIEW#e VIEW#c VIEW#y VIEW# VIEW#s VIEW#u VIEW#r VIEW#r VIEW#o VIEW#u VIEW#n VIEW#d VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#p VIEW#r VIEW#o VIEW#c VIEW#e VIEW#e VIEW#d VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#a VIEW#l VIEW#o VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#w VIEW#i VIEW#t VIEW#h VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#e VIEW#c VIEW#h VIEW#n VIEW#i VIEW#c VIEW#a VIEW#l VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#m VIEW#p VIEW#l VIEW#e VIEW#x VIEW#i VIEW#t VIEW#y VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#e VIEW#v VIEW#i VIEW#d VIEW#e VIEW#n VIEW#c VIEW#e VIEW#, VIEW# VIEW#p VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW#e VIEW#n VIEW#t VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#a VIEW#d VIEW#d VIEW#i VIEW#t VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW#a VIEW#l VIEW# VIEW#c VIEW#h VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW#e VIEW#n VIEW#g VIEW#e VIEW#s VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#Y VIEW#e VIEW#t VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW# VIEW#s VIEW#e VIEW#e VIEW#m VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#n VIEW#v VIEW#i VIEW#n VIEW#c VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#u VIEW#l VIEW#d VIEW# VIEW#d VIEW#o VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#b VIEW#e VIEW#t VIEW#t VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#j VIEW#o VIEW#b VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#n VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#d VIEW#e VIEW#f VIEW#e VIEW#n VIEW#s VIEW#e VIEW# VIEW#a VIEW#t VIEW#t VIEW#o VIEW#r VIEW#n VIEW#e VIEW#y VIEW#s VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#H VIEW#e VIEW# VIEW#m VIEW#a VIEW#y VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#v VIEW#e VIEW# VIEW#f VIEW#e VIEW#l VIEW#t VIEW#, VIEW# VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#p VIEW#r VIEW#o VIEW#f VIEW#e VIEW#s VIEW#s VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW#a VIEW#l VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#d VIEW#e VIEW#r VIEW#, VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#m VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW# VIEW#f VIEW#l VIEW#u VIEW#e VIEW#n VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#n VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#y VIEW# VIEW#l VIEW#a VIEW#w VIEW#y VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#u VIEW#l VIEW#d VIEW# VIEW#b VIEW#e VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#i VIEW#d VIEW#i VIEW#o VIEW#m VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#d VIEW#i VIEW#g VIEW#i VIEW#t VIEW#a VIEW#l VIEW# VIEW#f VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW#n VIEW#s VIEW#i VIEW#c VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#w VIEW#h VIEW#i VIEW#c VIEW#h VIEW# VIEW#w VIEW#o VIEW#u VIEW#l VIEW#d VIEW# VIEW#d VIEW#o VIEW#m VIEW#i VIEW#n VIEW#a VIEW#t VIEW#e VIEW# VIEW#m VIEW#u VIEW#c VIEW#h VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#e VIEW#s VIEW#t VIEW#i VIEW#m VIEW#o VIEW#n VIEW#y VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#I VIEW#t VIEW# VIEW#m VIEW#a VIEW#y VIEW# VIEW#a VIEW#l VIEW#s VIEW#o VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#v VIEW#e VIEW# VIEW#b VIEW#e VIEW#e VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#c VIEW#a VIEW#s VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW#, VIEW# VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#c VIEW#k VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#n VIEW#f VIEW#i VIEW#n VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#f VIEW#e VIEW#d VIEW#e VIEW#r VIEW#a VIEW#l VIEW# VIEW#h VIEW#o VIEW#l VIEW#d VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#p VIEW#e VIEW#n VIEW#, VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW#t VIEW#t VIEW#r VIEW#a VIEW#c VIEW#t VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#o VIEW#n VIEW#e VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#p VIEW#e VIEW#r VIEW#q VIEW#u VIEW#i VIEW#s VIEW#i VIEW#t VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#s VIEW#e VIEW#r VIEW#v VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#y VIEW#o VIEW#u VIEW#r VIEW# VIEW#o VIEW#w VIEW#n VIEW# VIEW#a VIEW#t VIEW#t VIEW#o VIEW#r VIEW#n VIEW#e VIEW#y VIEW#: VIEW# VIEW#a VIEW#c VIEW#c VIEW#e VIEW#s VIEW#s VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#m VIEW#p VIEW#u VIEW#t VIEW#e VIEW#r VIEW#. VIEW#< VIEW#/ VIEW#p VIEW#> VIEW#< VIEW#p VIEW# VIEW#c VIEW#l VIEW#a VIEW#s VIEW#s VIEW#= VIEW#" VIEW#p VIEW#a VIEW#y VIEW#w VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW#" VIEW#> VIEW#A VIEW#n VIEW#o VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#a VIEW#s VIEW#o VIEW#n VIEW# VIEW#f VIEW#o VIEW#r VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#p VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW#e VIEW#n VIEW#t VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#m VIEW#s VIEW#e VIEW#l VIEW#f VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#r VIEW#y VIEW# VIEW#w VIEW#o VIEW#u VIEW#l VIEW#d VIEW# VIEW#g VIEW#e VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#k VIEW#n VIEW#o VIEW#w VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#m VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#C VIEW#r VIEW#i VIEW#m VIEW#i VIEW#n VIEW#a VIEW#l VIEW# VIEW#d VIEW#e VIEW#f VIEW#e VIEW#n VIEW#d VIEW#a VIEW#n VIEW#t VIEW#s VIEW# VIEW#s VIEW#o VIEW#m VIEW#e VIEW#t VIEW#i VIEW#m VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#d VIEW#e VIEW#c VIEW#i VIEW#d VIEW#e VIEW# VIEW#n VIEW#o VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#t VIEW#e VIEW#s VIEW#t VIEW#i VIEW#f VIEW#y VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#i VIEW#r VIEW# VIEW#o VIEW#w VIEW#n VIEW# VIEW#d VIEW#e VIEW#f VIEW#e VIEW#n VIEW#s VIEW#e VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#o VIEW#r VIEW#d VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#a VIEW#v VIEW#o VIEW#i VIEW#d VIEW# VIEW#c VIEW#r VIEW#o VIEW#s VIEW#s VIEW#- VIEW#e VIEW#x VIEW#a VIEW#m VIEW#i VIEW#n VIEW#a VIEW#t VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW#, VIEW# VIEW#w VIEW#h VIEW#i VIEW#c VIEW#h VIEW# VIEW#l VIEW#e VIEW#a VIEW#v VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#m VIEW# VIEW#p VIEW#l VIEW#a VIEW#y VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#p VIEW#e VIEW#c VIEW#u VIEW#l VIEW#i VIEW#a VIEW#r VIEW# VIEW#r VIEW#o VIEW#l VIEW#e VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#d VIEW#r VIEW#a VIEW#m VIEW#a VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#i VIEW#r VIEW# VIEW#o VIEW#w VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#r VIEW#i VIEW#a VIEW#l VIEW#: VIEW# VIEW#w VIEW#h VIEW#i VIEW#l VIEW#e VIEW# VIEW#e VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW#y VIEW#b VIEW#o VIEW#d VIEW#y VIEW# VIEW#t VIEW#e VIEW#s VIEW#t VIEW#i VIEW#f VIEW#i VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW#b VIEW#o VIEW#u VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#m VIEW#, VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#y VIEW# VIEW#s VIEW#i VIEW#t VIEW# VIEW#m VIEW#u VIEW#t VIEW#e VIEW# VIEW#a VIEW#l VIEW#o VIEW#n VIEW#g VIEW#s VIEW#i VIEW#d VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#i VIEW#r VIEW# VIEW#a VIEW#t VIEW#t VIEW#o VIEW#r VIEW#n VIEW#e VIEW#y VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#l VIEW#i VIEW#k VIEW#e VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#s VIEW#p VIEW#e VIEW#c VIEW#t VIEW#a VIEW#t VIEW#o VIEW#r VIEW# VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#I VIEW#n VIEW# VIEW#s VIEW#u VIEW#c VIEW#h VIEW# VIEW#s VIEW#i VIEW#t VIEW#u VIEW#a VIEW#t VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#i VIEW#t VIEW# VIEW#m VIEW#a VIEW#y VIEW# VIEW#b VIEW#e VIEW# VIEW#e VIEW#a VIEW#s VIEW#i VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#f VIEW#o VIEW#r VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#r VIEW#i VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#c VIEW#a VIEW#s VIEW#t VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#d VIEW#g VIEW#m VIEW#e VIEW#n VIEW#t VIEW# VIEW#o VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#m VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW#, VIEW# VIEW#b VIEW#y VIEW# VIEW#s VIEW#e VIEW#r VIEW#v VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#o VIEW#w VIEW#n VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#u VIEW#n VIEW#s VIEW#e VIEW#l VIEW#, VIEW# VIEW#m VIEW#i VIEW#g VIEW#h VIEW#t VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#v VIEW#e VIEW# VIEW#a VIEW#i VIEW#m VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#h VIEW#u VIEW#m VIEW#a VIEW#n VIEW#i VIEW#z VIEW#e VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#m VIEW#s VIEW#e VIEW#l VIEW#f VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#f VIEW#r VIEW#o VIEW#n VIEW#t VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#r VIEW#o VIEW#r VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#l VIEW#e VIEW#t VIEW#t VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#m VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW#a VIEW#r VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#v VIEW#o VIEW#i VIEW#c VIEW#e VIEW#, VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#m VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#k VIEW#n VIEW#o VIEW#w VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#m VIEW#a VIEW#n VIEW#n VIEW#e VIEW#r VIEW#i VIEW#s VIEW#m VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#f VIEW#e VIEW#e VIEW#l VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#y VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#d VIEW# VIEW#d VIEW#e VIEW#v VIEW#e VIEW#l VIEW#o VIEW#p VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#l VIEW#a VIEW#t VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW#s VIEW#h VIEW#i VIEW#p VIEW# VIEW#w VIEW#i VIEW#t VIEW#h VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#m VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#I VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#o VIEW#r VIEW#y VIEW#, VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#s VIEW#t VIEW#r VIEW#a VIEW#t VIEW#e VIEW#g VIEW#y VIEW# VIEW#m VIEW#i VIEW#g VIEW#h VIEW#t VIEW# VIEW#m VIEW#a VIEW#k VIEW#e VIEW# VIEW#i VIEW#t VIEW# VIEW#m VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW# VIEW#d VIEW#i VIEW#f VIEW#f VIEW#i VIEW#c VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW# VIEW#f VIEW#o VIEW#r VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#r VIEW#y VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#d VIEW#e VIEW#l VIEW#i VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW#d VIEW#i VIEW#c VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#u VIEW#l VIEW#d VIEW# VIEW#l VIEW#e VIEW#a VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#d VIEW#e VIEW#c VIEW#a VIEW#d VIEW#e VIEW#s VIEW#- VIEW#l VIEW#o VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#s VIEW#e VIEW#n VIEW#t VIEW#e VIEW#n VIEW#c VIEW#e VIEW#. VIEW#< VIEW#/ VIEW#p VIEW#> VIEW#< VIEW#p VIEW# VIEW#c VIEW#l VIEW#a VIEW#s VIEW#s VIEW#= VIEW#" VIEW#p VIEW#a VIEW#y VIEW#w VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW#" VIEW#> VIEW#I VIEW#t VIEW# VIEW#d VIEW#i VIEW#d VIEW#n VIEW#’ VIEW#t VIEW# VIEW#w VIEW#o VIEW#r VIEW#k VIEW# VIEW#o VIEW#u VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#y VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#I VIEW# VIEW#s VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#o VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#r VIEW#i VIEW#a VIEW#l VIEW# VIEW#o VIEW#n VIEW#e VIEW# VIEW#d VIEW#a VIEW#y VIEW#, VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#I VIEW# VIEW#f VIEW#o VIEW#u VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#b VIEW#e VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW# VIEW#e VIEW#r VIEW#r VIEW#a VIEW#t VIEW#i VIEW#c VIEW#, VIEW# VIEW#d VIEW#i VIEW#s VIEW#c VIEW#o VIEW#r VIEW#d VIEW#a VIEW#n VIEW#t VIEW# VIEW#p VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW#e VIEW#n VIEW#c VIEW#e VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#H VIEW#e VIEW# VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#t VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#l VIEW#a VIEW#n VIEW#k VIEW#y VIEW#, VIEW# VIEW#w VIEW#i VIEW#t VIEW#h VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#d VIEW#a VIEW#r VIEW#k VIEW#, VIEW# VIEW#f VIEW#u VIEW#l VIEW#l VIEW# VIEW#b VIEW#e VIEW#a VIEW#r VIEW#d VIEW#, VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#w VIEW#o VIEW#u VIEW#l VIEW#d VIEW# VIEW#l VIEW#e VIEW#a VIEW#n VIEW# VIEW#o VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#l VIEW#e VIEW#c VIEW#t VIEW#e VIEW#r VIEW#n VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#b VIEW#a VIEW#d VIEW#g VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#w VIEW#i VIEW#t VIEW#n VIEW#e VIEW#s VIEW#s VIEW#e VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#s VIEW#t VIEW#u VIEW#b VIEW#b VIEW#o VIEW#r VIEW#n VIEW#l VIEW#y VIEW# VIEW#a VIEW#s VIEW#k VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#s VIEW#a VIEW#m VIEW#e VIEW# VIEW#q VIEW#u VIEW#e VIEW#s VIEW#t VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW# VIEW#a VIEW#g VIEW#a VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#a VIEW#g VIEW#a VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#u VIEW#n VIEW#t VIEW#i VIEW#l VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#d VIEW#g VIEW#e VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#c VIEW#a VIEW#s VIEW#e VIEW#, VIEW# VIEW#J VIEW#e VIEW#s VIEW#s VIEW#e VIEW# VIEW#M VIEW#. VIEW# VIEW#F VIEW#u VIEW#r VIEW#m VIEW#a VIEW#n VIEW#, VIEW# VIEW#a VIEW#s VIEW#k VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#m VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#m VIEW#o VIEW#v VIEW#e VIEW# VIEW#o VIEW#n VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#S VIEW#h VIEW#r VIEW#o VIEW#f VIEW#f VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#p VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW#e VIEW#n VIEW#t VIEW# VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#t VIEW#a VIEW#b VIEW#l VIEW#e VIEW#, VIEW# VIEW#a VIEW#l VIEW#o VIEW#n VIEW#g VIEW#s VIEW#i VIEW#d VIEW#e VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#o VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#a VIEW#t VIEW#t VIEW#o VIEW#r VIEW#n VIEW#e VIEW#y VIEW#, VIEW# VIEW#D VIEW#e VIEW#b VIEW#o VIEW#r VIEW#a VIEW#h VIEW# VIEW#C VIEW#o VIEW#l VIEW#s VIEW#o VIEW#n VIEW#, VIEW# VIEW#o VIEW#s VIEW#t VIEW#e VIEW#n VIEW#s VIEW#i VIEW#b VIEW#l VIEW#y VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#s VIEW#e VIEW#r VIEW#v VIEW#e VIEW# VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#” VIEW#s VIEW#t VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW#b VIEW#y VIEW#” VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#u VIEW#n VIEW#s VIEW#e VIEW#l VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#B VIEW#u VIEW#t VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#p VIEW#r VIEW#a VIEW#c VIEW#t VIEW#i VIEW#c VIEW#e VIEW#, VIEW# VIEW#w VIEW#h VIEW#e VIEW#n VIEW#e VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#c VIEW#r VIEW#o VIEW#s VIEW#s VIEW#- VIEW#e VIEW#x VIEW#a VIEW#m VIEW#i VIEW#n VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#w VIEW#i VIEW#t VIEW#n VIEW#e VIEW#s VIEW#s VIEW#e VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#S VIEW#h VIEW#r VIEW#o VIEW#f VIEW#f VIEW# VIEW#w VIEW#o VIEW#u VIEW#l VIEW#d VIEW# VIEW#f VIEW#e VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#m VIEW# VIEW#q VIEW#u VIEW#e VIEW#s VIEW#t VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW#s VIEW# VIEW#w VIEW#r VIEW#i VIEW#t VIEW#t VIEW#e VIEW#n VIEW# VIEW#o VIEW#n VIEW# VIEW#P VIEW#o VIEW#s VIEW#t VIEW#- VIEW#i VIEW#t VIEW# VIEW#n VIEW#o VIEW#t VIEW#e VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#w VIEW#h VIEW#i VIEW#c VIEW#h VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#w VIEW#o VIEW#u VIEW#l VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#n VIEW# VIEW#p VIEW#o VIEW#s VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#m VIEW#s VIEW#e VIEW#l VIEW#f VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#T VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#i VIEW#m VIEW#p VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW#s VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW# VIEW#c VIEW#r VIEW#e VIEW#a VIEW#t VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW# VIEW#u VIEW#n VIEW#p VIEW#r VIEW#e VIEW#p VIEW#a VIEW#r VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#a VIEW#c VIEW#t VIEW#o VIEW#r VIEW# VIEW#b VIEW#e VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#f VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#l VIEW#i VIEW#n VIEW#e VIEW#s VIEW#. VIEW#< VIEW#/ VIEW#p VIEW#> VIEW#< VIEW#p VIEW# VIEW#c VIEW#l VIEW#a VIEW#s VIEW#s VIEW#= VIEW#" VIEW#p VIEW#a VIEW#y VIEW#w VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW#" VIEW#> VIEW#” VIEW#I VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#i VIEW#n VIEW#k VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW#y VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#o VIEW#u VIEW#g VIEW#h VIEW#t VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#s VIEW#m VIEW#a VIEW#r VIEW#t VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#n VIEW# VIEW#e VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW#y VIEW#b VIEW#o VIEW#d VIEW#y VIEW#, VIEW#” VIEW# VIEW#F VIEW#l VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#s VIEW#a VIEW#i VIEW#d VIEW#, VIEW# VIEW#a VIEW#d VIEW#d VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW#, VIEW# VIEW#” VIEW#T VIEW#h VIEW#e VIEW#r VIEW#e VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#l VIEW#e VIEW#v VIEW#e VIEW#l VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#a VIEW#r VIEW#r VIEW#o VIEW#g VIEW#a VIEW#n VIEW#c VIEW#e VIEW#. VIEW#” VIEW# VIEW# VIEW#I VIEW#f VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW#’ VIEW#s VIEW# VIEW#s VIEW#t VIEW#r VIEW#a VIEW#t VIEW#e VIEW#g VIEW#y VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#d VIEW# VIEW#b VIEW#e VIEW#e VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#h VIEW#u VIEW#m VIEW#a VIEW#n VIEW#i VIEW#z VIEW#e VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#m VIEW#s VIEW#e VIEW#l VIEW#f VIEW#, VIEW# VIEW#F VIEW#l VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#n VIEW#t VIEW#i VIEW#n VIEW#u VIEW#e VIEW#d VIEW#, VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#n VIEW# VIEW#i VIEW#t VIEW# VIEW#b VIEW#a VIEW#c VIEW#k VIEW#f VIEW#i VIEW#r VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#w VIEW#i VIEW#t VIEW#h VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#r VIEW#y VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#S VIEW#u VIEW#r VIEW#e VIEW#, VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#y VIEW# VIEW#g VIEW#o VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#k VIEW#n VIEW#o VIEW#w VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#m VIEW#— VIEW#b VIEW#u VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#y VIEW# VIEW#d VIEW#i VIEW#d VIEW#n VIEW#’ VIEW#t VIEW# VIEW#l VIEW#i VIEW#k VIEW#e VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#m VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#A VIEW# VIEW#m VIEW#a VIEW#j VIEW#o VIEW#r VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#r VIEW#u VIEW#s VIEW#t VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW#’ VIEW#s VIEW# VIEW#d VIEW#e VIEW#f VIEW#e VIEW#n VIEW#s VIEW#e VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#g VIEW#o VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW#n VIEW#m VIEW#e VIEW#n VIEW#t VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#i VIEW#t VIEW#s VIEW# VIEW#w VIEW#i VIEW#t VIEW#n VIEW#e VIEW#s VIEW#s VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#d VIEW#i VIEW#d VIEW# VIEW#n VIEW#o VIEW#t VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW#y VIEW# VIEW#u VIEW#n VIEW#d VIEW#e VIEW#r VIEW#s VIEW#t VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#m VIEW#p VIEW#l VIEW#e VIEW#x VIEW# VIEW#t VIEW#e VIEW#c VIEW#h VIEW#n VIEW#o VIEW#l VIEW#o VIEW#g VIEW#i VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#i VIEW#s VIEW#s VIEW#u VIEW#e VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#A VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#i VIEW#t VIEW# VIEW#c VIEW#e VIEW#r VIEW#t VIEW#a VIEW#i VIEW#n VIEW#l VIEW#y VIEW# VIEW#c VIEW#a VIEW#m VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#r VIEW#o VIEW#u VIEW#g VIEW#h VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#e VIEW#s VIEW#t VIEW#i VIEW#m VIEW#o VIEW#n VIEW#y VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#C VIEW#I VIEW#A VIEW#’ VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW#p VIEW#p VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW#l VIEW#y VIEW# VIEW#l VIEW#a VIEW#x VIEW# VIEW#d VIEW#i VIEW#g VIEW#i VIEW#t VIEW#a VIEW#l VIEW# VIEW#s VIEW#e VIEW#c VIEW#u VIEW#r VIEW#i VIEW#t VIEW#y VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#d VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW#l VIEW#p VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#m VIEW#a VIEW#k VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#l VIEW#e VIEW#a VIEW#k VIEW# VIEW#p VIEW#o VIEW#s VIEW#s VIEW#i VIEW#b VIEW#l VIEW#e VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#f VIEW#i VIEW#r VIEW#s VIEW#t VIEW# VIEW#p VIEW#l VIEW#a VIEW#c VIEW#e VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#B VIEW#u VIEW#t VIEW#, VIEW# VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#F VIEW#l VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#d VIEW#e VIEW#s VIEW#c VIEW#r VIEW#i VIEW#b VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#i VIEW#t VIEW#, VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW#’ VIEW#s VIEW# VIEW#c VIEW#a VIEW#u VIEW#s VIEW#t VIEW#i VIEW#c VIEW# VIEW#b VIEW#e VIEW#l VIEW#i VIEW#t VIEW#t VIEW#l VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#o VIEW#n VIEW#e VIEW# VIEW#w VIEW#i VIEW#t VIEW#n VIEW#e VIEW#s VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW#f VIEW#t VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#o VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#c VIEW#a VIEW#m VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#s VIEW#o VIEW#u VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#l VIEW#i VIEW#k VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#e VIEW#y VIEW#e VIEW#- VIEW#r VIEW#o VIEW#l VIEW#l VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#d VIEW#e VIEW#r VIEW#i VIEW#s VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#s VIEW#m VIEW#u VIEW#g VIEW# VIEW#I VIEW#T VIEW# VIEW#g VIEW#u VIEW#y VIEW# VIEW#l VIEW#o VIEW#r VIEW#d VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#t VIEW#e VIEW#c VIEW#h VIEW#n VIEW#i VIEW#c VIEW#a VIEW#l VIEW# VIEW#p VIEW#r VIEW#o VIEW#w VIEW#e VIEW#s VIEW#s VIEW# VIEW#o VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#e VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW#y VIEW#o VIEW#n VIEW#e VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#e VIEW#n VIEW#c VIEW#o VIEW#u VIEW#n VIEW#t VIEW#e VIEW#r VIEW#s VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#” VIEW#H VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#i VIEW#n VIEW#k VIEW#s VIEW# VIEW#e VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW#y VIEW#o VIEW#n VIEW#e VIEW#’ VIEW#s VIEW# VIEW#s VIEW#t VIEW#u VIEW#p VIEW#i VIEW#d VIEW#, VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#w VIEW#h VIEW#o VIEW#l VIEW#e VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#u VIEW#n VIEW#t VIEW#r VIEW#y VIEW#, VIEW#” VIEW# VIEW#F VIEW#l VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#s VIEW#a VIEW#i VIEW#d VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#” VIEW#H VIEW#e VIEW# VIEW#d VIEW#i VIEW#d VIEW#n VIEW#’ VIEW#t VIEW# VIEW#d VIEW#o VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#m VIEW#s VIEW#e VIEW#l VIEW#f VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#s VIEW#e VIEW#r VIEW#v VIEW#i VIEW#c VIEW#e VIEW# VIEW#b VIEW#y VIEW# VIEW#d VIEW#e VIEW#f VIEW#e VIEW#n VIEW#d VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#m VIEW#s VIEW#e VIEW#l VIEW#f VIEW#. VIEW#” VIEW#< VIEW#/ VIEW#p VIEW#> VIEW#< VIEW#p VIEW# VIEW#c VIEW#l VIEW#a VIEW#s VIEW#s VIEW#= VIEW#" VIEW#p VIEW#a VIEW#y VIEW#w VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW#" VIEW#> VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW#’ VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW#f VIEW#f VIEW#e VIEW#c VIEW#t VIEW# VIEW#m VIEW#i VIEW#g VIEW#h VIEW#t VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#v VIEW#e VIEW# VIEW#d VIEW#o VIEW#n VIEW#e VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#m VIEW# VIEW#n VIEW#o VIEW# VIEW#f VIEW#a VIEW#v VIEW#o VIEW#r VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#b VIEW#u VIEW#t VIEW# VIEW#i VIEW#t VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#e VIEW#v VIEW#i VIEW#d VIEW#e VIEW#n VIEW#c VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW#y VIEW# VIEW#d VIEW#i VIEW#d VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#m VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW#. VIEW# VIEW#T VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#c VIEW#r VIEW#i VIEW#m VIEW#e VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#t VIEW#e VIEW#c VIEW#h VIEW#n VIEW#i VIEW#c VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW#y VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#m VIEW#p VIEW#l VIEW#e VIEW#x VIEW#, VIEW# VIEW#b VIEW#u VIEW#t VIEW#, VIEW# VIEW#a VIEW#c VIEW#c VIEW#o VIEW#r VIEW#d VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#F VIEW#l VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#r VIEW#y VIEW# VIEW#g VIEW#a VIEW#m VIEW#e VIEW#l VIEW#y VIEW# VIEW#r VIEW#o VIEW#s VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#o VIEW#c VIEW#c VIEW#a VIEW#s VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#” VIEW#T VIEW#h VIEW#e VIEW#r VIEW#e VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#l VIEW#o VIEW#t VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#m VIEW#p VIEW#u VIEW#t VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#l VIEW#a VIEW#n VIEW#g VIEW#u VIEW#a VIEW#g VIEW#e VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#d VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#l VIEW#a VIEW#n VIEW#g VIEW#u VIEW#a VIEW#g VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#p VIEW#e VIEW#o VIEW#p VIEW#l VIEW#e VIEW# VIEW#w VIEW#e VIEW#r VIEW#e VIEW#n VIEW#’ VIEW#t VIEW# VIEW#f VIEW#a VIEW#m VIEW#i VIEW#l VIEW#i VIEW#a VIEW#r VIEW# VIEW#w VIEW#i VIEW#t VIEW#h VIEW#, VIEW#” VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#s VIEW#a VIEW#i VIEW#d VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#” VIEW#I VIEW#t VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#l VIEW#i VIEW#k VIEW#e VIEW# VIEW#g VIEW#o VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#d VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#s VIEW#c VIEW#h VIEW#o VIEW#o VIEW#l VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#l VIEW#a VIEW#w VIEW# VIEW#s VIEW#c VIEW#h VIEW#o VIEW#o VIEW#l VIEW# VIEW#f VIEW#o VIEW#r VIEW# VIEW#f VIEW#o VIEW#u VIEW#r VIEW# VIEW#w VIEW#e VIEW#e VIEW#k VIEW#s VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#s VIEW#u VIEW#m VIEW#m VIEW#e VIEW#r VIEW#. VIEW#” VIEW# VIEW# VIEW#S VIEW#o VIEW#m VIEW#e VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#r VIEW#o VIEW#r VIEW#s VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW#o VIEW#k VIEW# VIEW#m VIEW#e VIEW#t VIEW#i VIEW#c VIEW#u VIEW#l VIEW#o VIEW#u VIEW#s VIEW# VIEW#n VIEW#o VIEW#t VIEW#e VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#w VIEW#h VIEW#i VIEW#c VIEW#h VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#y VIEW# VIEW#s VIEW#h VIEW#a VIEW#r VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#w VIEW#i VIEW#t VIEW#h VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#o VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#r VIEW#s VIEW# VIEW#o VIEW#n VIEW#c VIEW#e VIEW# VIEW#d VIEW#e VIEW#l VIEW#i VIEW#b VIEW#e VIEW#r VIEW#a VIEW#t VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW#s VIEW# VIEW#b VIEW#e VIEW#g VIEW#a VIEW#n VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#T VIEW#h VIEW#e VIEW#y VIEW# VIEW#b VIEW#r VIEW#o VIEW#k VIEW#e VIEW# VIEW#d VIEW#o VIEW#w VIEW#n VIEW# VIEW#e VIEW#a VIEW#c VIEW#h VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#n VIEW#i VIEW#n VIEW#e VIEW# VIEW#c VIEW#h VIEW#a VIEW#r VIEW#g VIEW#e VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#l VIEW#a VIEW#y VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#o VIEW#u VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#e VIEW#v VIEW#i VIEW#d VIEW#e VIEW#n VIEW#c VIEW#e VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#q VIEW#u VIEW#i VIEW#r VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#f VIEW#o VIEW#r VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#n VIEW#v VIEW#i VIEW#c VIEW#t VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW# VIEW#o VIEW#n VIEW# VIEW#l VIEW#a VIEW#r VIEW#g VIEW#e VIEW# VIEW#p VIEW#i VIEW#e VIEW#c VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#p VIEW#a VIEW#p VIEW#e VIEW#r VIEW#, VIEW# VIEW#w VIEW#h VIEW#i VIEW#c VIEW#h VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#y VIEW# VIEW#p VIEW#o VIEW#s VIEW#t VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#o VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW#s VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#r VIEW#y VIEW# VIEW#r VIEW#o VIEW#o VIEW#m VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#I VIEW#n VIEW# VIEW#e VIEW#a VIEW#r VIEW#l VIEW#y VIEW# VIEW#v VIEW#o VIEW#t VIEW#e VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#r VIEW#e VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#n VIEW#e VIEW#a VIEW#r VIEW# VIEW#u VIEW#n VIEW#a VIEW#n VIEW#i VIEW#m VIEW#i VIEW#t VIEW#y VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#g VIEW#u VIEW#i VIEW#l VIEW#t VIEW#y VIEW#, VIEW# VIEW#b VIEW#u VIEW#t VIEW# VIEW#o VIEW#n VIEW#e VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#r VIEW#o VIEW#r VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW#l VIEW#d VIEW# VIEW#o VIEW#u VIEW#t VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#A VIEW#c VIEW#c VIEW#o VIEW#r VIEW#d VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#F VIEW#l VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#p VIEW#e VIEW#r VIEW#s VIEW#o VIEW#n VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#d VIEW# VIEW#s VIEW#o VIEW#n VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW#r VIEW#o VIEW#u VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW#’ VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW#g VIEW#e VIEW#, VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW#s VIEW#i VIEW#t VIEW#a VIEW#t VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#m VIEW#a VIEW#k VIEW#e VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#d VIEW#e VIEW#c VIEW#i VIEW#s VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#m VIEW#i VIEW#g VIEW#h VIEW#t VIEW# VIEW#s VIEW#e VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#y VIEW#o VIEW#u VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#m VIEW#a VIEW#n VIEW# VIEW#a VIEW#w VIEW#a VIEW#y VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#p VIEW#r VIEW#i VIEW#s VIEW#o VIEW#n VIEW# VIEW#f VIEW#o VIEW#r VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW#t VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#l VIEW#i VIEW#f VIEW#e VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#” VIEW#W VIEW#e VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#t VIEW#e VIEW#l VIEW#l VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW#r VIEW#: VIEW# VIEW#y VIEW#o VIEW#u VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#v VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#p VIEW#u VIEW#t VIEW# VIEW#y VIEW#o VIEW#u VIEW#r VIEW# VIEW#e VIEW#m VIEW#p VIEW#a VIEW#t VIEW#h VIEW#y VIEW# VIEW#a VIEW#s VIEW#i VIEW#d VIEW#e VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#w VIEW#e VIEW#i VIEW#g VIEW#h VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#e VIEW#v VIEW#i VIEW#d VIEW#e VIEW#n VIEW#c VIEW#e VIEW#, VIEW#” VIEW# VIEW#F VIEW#l VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#s VIEW#a VIEW#i VIEW#d VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#A VIEW#s VIEW# VIEW#i VIEW#t VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#p VIEW#p VIEW#e VIEW#n VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#F VIEW#l VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#l VIEW#i VIEW#k VIEW#e VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW#, VIEW# VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#g VIEW#r VIEW#a VIEW#d VIEW#u VIEW#a VIEW#t VIEW#e VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#U VIEW#n VIEW#i VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW#s VIEW#i VIEW#t VIEW#y VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#T VIEW#e VIEW#x VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#A VIEW#u VIEW#s VIEW#t VIEW#i VIEW#n VIEW#, VIEW# VIEW#b VIEW#u VIEW#t VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#s VIEW#a VIEW#i VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#d VIEW#i VIEW#d VIEW# VIEW#n VIEW#o VIEW#t VIEW# VIEW#l VIEW#e VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#l VIEW#i VIEW#n VIEW#k VIEW# VIEW#s VIEW#w VIEW#a VIEW#y VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#m VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#W VIEW#h VIEW#e VIEW#n VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#u VIEW#r VIEW#t VIEW#, VIEW# VIEW#F VIEW#l VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#l VIEW#i VIEW#s VIEW#t VIEW#e VIEW#n VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#e VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW#y VIEW#t VIEW#h VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#s VIEW#a VIEW#i VIEW#d VIEW#, VIEW# VIEW#b VIEW#u VIEW#t VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#r VIEW#i VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#n VIEW#o VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#l VIEW#o VIEW#o VIEW#k VIEW# VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#m VIEW# VIEW#d VIEW#i VIEW#r VIEW#e VIEW#c VIEW#t VIEW#l VIEW#y VIEW#, VIEW# VIEW#l VIEW#e VIEW#s VIEW#t VIEW# VIEW#d VIEW#o VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#s VIEW#o VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#m VIEW#p VIEW#r VIEW#o VIEW#m VIEW#i VIEW#s VIEW#e VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW#b VIEW#i VIEW#l VIEW#i VIEW#t VIEW#y VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#b VIEW#e VIEW# VIEW#d VIEW#i VIEW#s VIEW#p VIEW#a VIEW#s VIEW#s VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW#a VIEW#t VIEW#e VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#F VIEW#o VIEW#r VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#s VIEW#a VIEW#m VIEW#e VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#a VIEW#s VIEW#o VIEW#n VIEW#, VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#a VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW#t VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#e VIEW#y VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#f VIEW#r VIEW#o VIEW#m VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW#’ VIEW#s VIEW# VIEW#f VIEW#a VIEW#m VIEW#i VIEW#l VIEW#y VIEW#, VIEW# VIEW#w VIEW#h VIEW#o VIEW# VIEW#w VIEW#e VIEW#r VIEW#e VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#u VIEW#r VIEW#t VIEW#r VIEW#o VIEW#o VIEW#m VIEW# VIEW#e VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW#y VIEW# VIEW#d VIEW#a VIEW#y VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#” VIEW#A VIEW#s VIEW# VIEW#h VIEW#u VIEW#m VIEW#a VIEW#n VIEW# VIEW#b VIEW#e VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#w VIEW#e VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#v VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#v VIEW#e VIEW# VIEW#e VIEW#m VIEW#p VIEW#a VIEW#t VIEW#h VIEW#y VIEW#, VIEW#” VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#s VIEW#a VIEW#i VIEW#d VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#” VIEW#B VIEW#u VIEW#t VIEW# VIEW#i VIEW#f VIEW# VIEW#y VIEW#o VIEW#u VIEW# VIEW#d VIEW#i VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#c VIEW#r VIEW#i VIEW#m VIEW#e VIEW#, VIEW# VIEW#y VIEW#o VIEW#u VIEW# VIEW#d VIEW#i VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#c VIEW#r VIEW#i VIEW#m VIEW#e VIEW#. VIEW#” VIEW# VIEW# VIEW#E VIEW#v VIEW#e VIEW#n VIEW#t VIEW#u VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW#y VIEW#, VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#h VIEW#o VIEW#l VIEW#d VIEW#o VIEW#u VIEW#t VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#r VIEW#o VIEW#r VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#n VIEW#v VIEW#i VIEW#n VIEW#c VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#e VIEW#v VIEW#i VIEW#d VIEW#e VIEW#n VIEW#c VIEW#e VIEW# VIEW#l VIEW#e VIEW#f VIEW#t VIEW# VIEW#n VIEW#o VIEW# VIEW#d VIEW#o VIEW#u VIEW#b VIEW#t VIEW# VIEW#a VIEW#b VIEW#o VIEW#u VIEW#t VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW#’ VIEW#s VIEW# VIEW#g VIEW#u VIEW#i VIEW#l VIEW#t VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#W VIEW#h VIEW#e VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW#d VIEW#i VIEW#c VIEW#t VIEW# VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#n VIEW#o VIEW#u VIEW#n VIEW#c VIEW#e VIEW#d VIEW#, VIEW# VIEW#F VIEW#l VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#d VIEW#i VIEW#d VIEW# VIEW#n VIEW#o VIEW#t VIEW# VIEW#l VIEW#o VIEW#o VIEW#k VIEW# VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#a VIEW#c VIEW#c VIEW#u VIEW#s VIEW#e VIEW#d VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#B VIEW#u VIEW#t VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#f VIEW#e VIEW#l VIEW#l VIEW#o VIEW#w VIEW#- VIEW#j VIEW#u VIEW#r VIEW#o VIEW#r VIEW#s VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW#f VIEW#o VIEW#r VIEW#m VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#m VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW# VIEW#b VIEW#e VIEW#t VIEW#r VIEW#a VIEW#y VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#n VIEW#o VIEW# VIEW#v VIEW#i VIEW#s VIEW#i VIEW#b VIEW#l VIEW#e VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#a VIEW#c VIEW#t VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW#. VIEW#< VIEW#/ VIEW#p VIEW#> VIEW#< VIEW#p VIEW# VIEW#c VIEW#l VIEW#a VIEW#s VIEW#s VIEW#= VIEW#" VIEW#p VIEW#a VIEW#y VIEW#w VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW#" VIEW#> VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#u VIEW#l VIEW#d VIEW# VIEW#b VIEW#e VIEW# VIEW#g VIEW#i VIEW#v VIEW#e VIEW#n VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#s VIEW#e VIEW#n VIEW#t VIEW#e VIEW#n VIEW#c VIEW#e VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#u VIEW#p VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#e VIEW#i VIEW#g VIEW#h VIEW#t VIEW#y VIEW# VIEW#y VIEW#e VIEW#a VIEW#r VIEW#s VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#H VIEW#e VIEW# VIEW#w VIEW#i VIEW#l VIEW#l VIEW# VIEW#a VIEW#l VIEW#s VIEW#o VIEW# VIEW#f VIEW#a VIEW#c VIEW#e VIEW# VIEW#s VIEW#e VIEW#p VIEW#a VIEW#r VIEW#a VIEW#t VIEW#e VIEW# VIEW#f VIEW#e VIEW#d VIEW#e VIEW#r VIEW#a VIEW#l VIEW# VIEW#c VIEW#h VIEW#a VIEW#r VIEW#g VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#l VIEW#a VIEW#t VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#p VIEW#o VIEW#s VIEW#s VIEW#e VIEW#s VIEW#s VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#c VIEW#h VIEW#i VIEW#l VIEW#d VIEW# VIEW#p VIEW#o VIEW#r VIEW#n VIEW#o VIEW#g VIEW#r VIEW#a VIEW#p VIEW#h VIEW#y VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#A VIEW#f VIEW#t VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#r VIEW#o VIEW#r VIEW#s VIEW# VIEW#i VIEW#s VIEW#s VIEW#u VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#i VIEW#r VIEW# VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW#d VIEW#i VIEW#c VIEW#t VIEW#, VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#y VIEW# VIEW#w VIEW#e VIEW#r VIEW#e VIEW# VIEW#f VIEW#i VIEW#n VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW#y VIEW# VIEW#f VIEW#r VIEW#e VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#a VIEW#d VIEW# VIEW#p VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW#s VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#p VIEW#o VIEW#r VIEW#t VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW#b VIEW#o VIEW#u VIEW#t VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW#, VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#y VIEW# VIEW#l VIEW#e VIEW#a VIEW#r VIEW#n VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#a VIEW#b VIEW#o VIEW#u VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#e VIEW#a VIEW#r VIEW#l VIEW#i VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#t VIEW#r VIEW#i VIEW#a VIEW#l VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#c VIEW#h VIEW#i VIEW#l VIEW#d VIEW#- VIEW#p VIEW#o VIEW#r VIEW#n VIEW#o VIEW#g VIEW#r VIEW#a VIEW#p VIEW#h VIEW#y VIEW# VIEW#c VIEW#h VIEW#a VIEW#r VIEW#g VIEW#e VIEW#s VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#F VIEW#l VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#c VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW#e VIEW#d VIEW#, VIEW# VIEW#“ VIEW#T VIEW#h VIEW#e VIEW#n VIEW# VIEW#w VIEW#e VIEW# VIEW#s VIEW#a VIEW#i VIEW#d VIEW#, VIEW# VIEW#’ VIEW#O VIEW#h VIEW#, VIEW# VIEW#w VIEW#o VIEW#w VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#Y VIEW#e VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#I VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#i VIEW#n VIEW#k VIEW# VIEW#w VIEW#e VIEW# VIEW#m VIEW#a VIEW#d VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#r VIEW#i VIEW#g VIEW#h VIEW#t VIEW# VIEW#d VIEW#e VIEW#c VIEW#i VIEW#s VIEW#i VIEW#o VIEW#n VIEW#. VIEW#’ VIEW# VIEW# VIEW#” VIEW#< VIEW#/ VIEW#p VIEW#> VIEW#< VIEW#p VIEW# VIEW#c VIEW#l VIEW#a VIEW#s VIEW#s VIEW#= VIEW#" VIEW#p VIEW#a VIEW#y VIEW#w VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW#" VIEW#> VIEW#A VIEW#t VIEW# VIEW#o VIEW#n VIEW#e VIEW# VIEW#p VIEW#o VIEW#i VIEW#n VIEW#t VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#r VIEW#i VIEW#a VIEW#l VIEW#, VIEW# VIEW#J VIEW#u VIEW#d VIEW#g VIEW#e VIEW# VIEW#F VIEW#u VIEW#r VIEW#m VIEW#a VIEW#n VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#m VIEW#p VIEW#l VIEW#i VIEW#m VIEW#e VIEW#n VIEW#t VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW#, VIEW# VIEW#s VIEW#a VIEW#y VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW#, VIEW# VIEW#“ VIEW#Y VIEW#o VIEW#u VIEW# VIEW#m VIEW#a VIEW#y VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#v VIEW#e VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#f VIEW#u VIEW#t VIEW#u VIEW#r VIEW#e VIEW# VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#a VIEW# VIEW#d VIEW#e VIEW#f VIEW#e VIEW#n VIEW#s VIEW#e VIEW# VIEW#l VIEW#a VIEW#w VIEW#y VIEW#e VIEW#r VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#W VIEW#h VIEW#o VIEW# VIEW#k VIEW#n VIEW#o VIEW#w VIEW#s VIEW#? VIEW#” VIEW# VIEW# VIEW#B VIEW#u VIEW#t VIEW#, VIEW# VIEW#a VIEW#f VIEW#t VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW#d VIEW#i VIEW#c VIEW#t VIEW#, VIEW# VIEW#F VIEW#u VIEW#r VIEW#m VIEW#a VIEW#n VIEW# VIEW#s VIEW#t VIEW#o VIEW#p VIEW#p VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#b VIEW#y VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#r VIEW#y VIEW# VIEW#r VIEW#o VIEW#o VIEW#m VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#n VIEW#k VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#j VIEW#u VIEW#r VIEW#o VIEW#r VIEW#s VIEW# VIEW#f VIEW#o VIEW#r VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#i VIEW#r VIEW# VIEW#s VIEW#e VIEW#r VIEW#v VIEW#i VIEW#c VIEW#e VIEW#; VIEW# VIEW# VIEW#a VIEW#c VIEW#c VIEW#o VIEW#r VIEW#d VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#F VIEW#l VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#F VIEW#u VIEW#r VIEW#m VIEW#a VIEW#n VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW#l VIEW#d VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#m VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW# VIEW#e VIEW#v VIEW#e VIEW#r VIEW#y VIEW#o VIEW#n VIEW#e VIEW# VIEW#h VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#r VIEW#i VIEW#g VIEW#h VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#s VIEW#e VIEW#r VIEW#v VIEW#e VIEW# VIEW#a VIEW#s VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#e VIEW#i VIEW#r VIEW# VIEW#o VIEW#w VIEW#n VIEW# VIEW#d VIEW#e VIEW#f VIEW#e VIEW#n VIEW#s VIEW#e VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#u VIEW#n VIEW#s VIEW#e VIEW#l VIEW#— VIEW#” VIEW#b VIEW#u VIEW#t VIEW# VIEW#I VIEW# VIEW#w VIEW#o VIEW#u VIEW#l VIEW#d VIEW#n VIEW#’ VIEW#t VIEW# VIEW#a VIEW#d VIEW#v VIEW#i VIEW#s VIEW#e VIEW# VIEW#i VIEW#t VIEW#. VIEW#” VIEW#< VIEW#/ VIEW#p VIEW#> VIEW#< VIEW#p VIEW# VIEW#c VIEW#l VIEW#a VIEW#s VIEW#s VIEW#= VIEW#" VIEW#p VIEW#a VIEW#y VIEW#w VIEW#a VIEW#l VIEW#l VIEW#" VIEW#> VIEW#O VIEW#n VIEW#c VIEW#e VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW# VIEW#s VIEW#t VIEW#a VIEW#r VIEW#t VIEW#s VIEW# VIEW#s VIEW#e VIEW#r VIEW#v VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#s VIEW#e VIEW#n VIEW#t VIEW#e VIEW#n VIEW#c VIEW#e VIEW#, VIEW# VIEW#F VIEW#l VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW#s VIEW# VIEW#n VIEW#o VIEW#t VIEW#e VIEW#d VIEW#, VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#w VIEW#i VIEW#l VIEW#l VIEW# VIEW#l VIEW#i VIEW#k VIEW#e VIEW#l VIEW#y VIEW# VIEW#b VIEW#e VIEW# VIEW#d VIEW#e VIEW#p VIEW#r VIEW#i VIEW#v VIEW#e VIEW#d VIEW# VIEW#o VIEW#f VIEW# VIEW#c VIEW#o VIEW#m VIEW#p VIEW#u VIEW#t VIEW#e VIEW#r VIEW# VIEW#a VIEW#c VIEW#c VIEW#e VIEW#s VIEW#s VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#” VIEW#W VIEW#e VIEW# VIEW#c VIEW#a VIEW#n VIEW#’ VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#r VIEW#u VIEW#s VIEW#t VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#g VIEW#u VIEW#y VIEW# VIEW#b VIEW#e VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#a VIEW#n VIEW#y VIEW#w VIEW#h VIEW#e VIEW#r VIEW#e VIEW# VIEW#n VIEW#e VIEW#a VIEW#r VIEW# VIEW#t VIEW#e VIEW#c VIEW#h VIEW#n VIEW#o VIEW#l VIEW#o VIEW#g VIEW#y VIEW#, VIEW#” VIEW# VIEW#h VIEW#e VIEW# VIEW#r VIEW#e VIEW#f VIEW#l VIEW#e VIEW#c VIEW#t VIEW#e VIEW#d VIEW#. VIEW# VIEW# VIEW#A VIEW#n VIEW#d VIEW#, VIEW# VIEW#f VIEW#o VIEW#r VIEW# VIEW#J VIEW#o VIEW#s VIEW#h VIEW# VIEW#S VIEW#c VIEW#h VIEW#u VIEW#l VIEW#t VIEW#e VIEW# VIEW#m VIEW#o VIEW#r VIEW#e VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#n VIEW# VIEW#m VIEW#o VIEW#s VIEW#t VIEW# VIEW#i VIEW#n VIEW#m VIEW#a VIEW#t VIEW#e VIEW#s VIEW#, VIEW# VIEW#” VIEW#I VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#i VIEW#n VIEW#k VIEW# VIEW#t VIEW#h VIEW#a VIEW#t VIEW#’ VIEW#s VIEW# VIEW#g VIEW#o VIEW#i VIEW#n VIEW#g VIEW# VIEW#t VIEW#o VIEW# VIEW#b VIEW#e VIEW# VIEW#h VIEW#i VIEW#s VIEW# VIEW#g VIEW#r VIEW#e VIEW#a VIEW#t VIEW#e VIEW#s VIEW#t VIEW# VIEW#p VIEW#u VIEW#n VIEW#i VIEW#s VIEW#h VIEW#m VIEW#e VIEW#n VIEW#t VIEW#. VIEW#” VIEW# VIEW# VIEW#♦ VIEW#< VIEW#/ VIEW#p VIEW#> VIEW#
VIEW#
VIEW#< VIEW#b VIEW#r VIEW#> VIEW#[ VIEW#a VIEW#d VIEW#_ VIEW#2 VIEW#] VIEW#
VIEW#
VIEW#< VIEW#b VIEW#r VIEW#> VIEW#< VIEW#a VIEW# VIEW#h VIEW#r VIEW#e VIEW#f VIEW#= VIEW#" VIEW#h VIEW#t VIEW#t VIEW#p VIEW#s VIEW#: VIEW#/ VIEW#/ VIEW#w VIEW#w VIEW#w VIEW#. VIEW#n VIEW#e VIEW#w VIEW#y VIEW#o VIEW#r VIEW#k VIEW#e VIEW#r VIEW#. VIEW#c VIEW#o VIEW#m VIEW#/ VIEW#n VIEW#e VIEW#w VIEW#s VIEW#/ VIEW#n VIEW#e VIEW#w VIEW#s VIEW#- VIEW#d VIEW#e VIEW#s VIEW#k VIEW#/ VIEW#a VIEW#- VIEW#j VIEW#u VIEW#r VIEW#o VIEW#r VIEW#- VIEW#e VIEW#x VIEW#p VIEW#l VIEW#a VIEW#i VIEW#n VIEW#s VIEW#- VIEW#w VIEW#h VIEW#y VIEW#- VIEW#a VIEW#- VIEW#c VIEW#i VIEW#a VIEW#- VIEW#h VIEW#a VIEW#c VIEW#k VIEW#e VIEW#r VIEW#- VIEW#w VIEW#a VIEW#s VIEW#- VIEW#c VIEW#o VIEW#n VIEW#v VIEW#i VIEW#c VIEW#t VIEW#e VIEW#d VIEW#" VIEW#> VIEW#S VIEW#o VIEW#u VIEW#r VIEW#c VIEW#e VIEW# VIEW#l VIEW#i VIEW#n VIEW#k VIEW# VIEW#< VIEW#/ VIEW#a VIEW#> VIEW#

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here